Danh bạ công ty ở Linh Xuân

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAN VIỆT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAN VIỆT - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAN VIỆT (NTNN)

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 66/5 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Nguyễn Thị Quỳnh

Giấy phép kinh doanh: | Ngày cấp: 2014-07-01

Mã số thuế: 0312839337

Ngày hoạt động: 1970-01-01

Hoạt động chính: Sản xuất linh kiện điện tử

Điện thoại: 0837246939

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN DAO HÀO LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN DAO HÀO LONG - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN DAO HÀO LONG

Tên giao dịch: HAO LONG KNIFE MOULD CO.,LTD

Địa chỉ: 125 đường số 4, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Nìm Thanh Thanh

Giấy phép kinh doanh: 0312844672 | Ngày cấp: 2014-07-07

Mã số thuế: 0312844672

Ngày hoạt động: 2014-07-07

Hoạt động chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Điện thoại: 0918691088

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG SEPRE 24

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG SEPRE 24 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG SEPRE 24

Tên giao dịch: THANG LONG SEPRE 24 CO.,LTD

Địa chỉ: 519/12 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Mai Hồng Sơn

Giấy phép kinh doanh: 0312860681 | Ngày cấp: 2014-07-18

Mã số thuế: 0312860681

Ngày hoạt động: 2014-07-18

Hoạt động chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân

Điện thoại

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI A ĐỨC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI A ĐỨC - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI A ĐỨC

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 40/5 Đường số 9, Tổ 11, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Trần Thị Minh Diệu

Giấy phép kinh doanh: 0312859118 | Ngày cấp: 2014-07-18

Mã số thuế: 0312859118

Ngày hoạt động: 2014-07-18

Hoạt động chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Điện thoại

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH DŨNG PHÁT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH DŨNG PHÁT - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH DŨNG PHÁT

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 68/6 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Xuân Nương

Giấy phép kinh doanh: 0312864358 | Ngày cấp: 2014-07-22

Mã số thuế: 0312864358

Ngày hoạt động: 2014-07-25

Hoạt động chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Điện thoại: 0937643689