Danh bạ công ty ở Linh Xuân

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU NHÂN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU NHÂN - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU NHÂN

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 101 Đường số 6, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Cao Xuân Chương

Giấy phép kinh doanh: 0312692476 | Ngày cấp: 2014-03-17

Mã số thuế: 0312692476

Ngày hoạt động: 2014-03-17

Hoạt động chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Điện thoại: 0913115552

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU K&H

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU K&H - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU K&H

Tên giao dịch: K&H PRODUCTION TRADING IMPORT EXPORT CO.,LTD

Địa chỉ: 288 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Diệp Thị Thanh Huệ

Giấy phép kinh doanh: 0312692437 | Ngày cấp: 2014-03-17

Mã số thuế: 0312692437

Ngày hoạt động: 2014-03-17

Hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Điện thoại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH XUÂN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH XUÂN - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH XUÂN

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH SX TM DV LINH XUÂN

Địa chỉ: 58/14 Đường số 13, khu phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Huỳnh Thị Tuyết Linh

Giấy phép kinh doanh: 0312691137 | Ngày cấp: 2014-03-18

Mã số thuế: 0312691137

Ngày hoạt động: 2014-03-14

Hoạt động chính: Khai thác gỗ

Điện thoại

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG THỊNH - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG THỊNH

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 146 Quốc lộ 1K, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Trần Minh Anh Đào

Giấy phép kinh doanh: 0312693800 | Ngày cấp: 2014-03-19

Mã số thuế: 0312693800

Ngày hoạt động: 2014-03-15

Hoạt động chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Điện thoại: 0903879279

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU SỐ TMS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU SỐ TMS - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU SỐ TMS

Tên giao dịch: TMS DIGITAL DATA

Địa chỉ: 41/5 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Trương Minh Vương

Giấy phép kinh doanh: 0312711834 | Ngày cấp: 2014-03-27

Mã số thuế: 0312711834

Ngày hoạt động: 2014-03-27

Hoạt động chính: Cổng thông tin

Điện thoại: 0979790959