Danh bạ công ty ở Linh Xuân

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM NGỌC QUANG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM NGỌC QUANG - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM NGỌC QUANG

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 83 Đường số 10, Khu phố 03, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Bùi Ngọc Quang

Giấy phép kinh doanh: 0312653639 | Ngày cấp: 2014-02-18

Mã số thuế: 0312653639

Ngày hoạt động: 2014-02-25

Hoạt động chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Điện thoại: 0908353272

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT XÂY DỰNG & PCCC AN TOÀN THẮNG

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT XÂY DỰNG & PCCC AN TOÀN THẮNG - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT XÂY DỰNG & PCCC AN TOÀN THẮNG

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 65 Quốc lộ 1K, khu phố 2, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Thạch Hiền

Giấy phép kinh doanh: 0312665105 | Ngày cấp: 2014-02-27

Mã số thuế: 0312665105

Ngày hoạt động: 2014-02-27

Hoạt động chính: Xây dựng nhà các loại

Điện thoại 0937056871 - 0866761871

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH

Tên giao dịch:

Địa chỉ: 83/2 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Phạm Xuân Hồng

Giấy phép kinh doanh: 0313306892 | Ngày cấp: 2015-06-15

Mã số thuế: 0313306892

Ngày hoạt động: 2015-06-15

Hoạt động chính: Dịch vụ liên quan đến in

Điện thoại

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẬT HƯNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẬT HƯNG - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẬT HƯNG

Tên giao dịch: NHAT HUNG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 266 Quốc Lộ 1K, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Lê Trần Khánh Vỹ

Giấy phép kinh doanh: 0313303429 | Ngày cấp: 2015-06-13

Mã số thuế: 0313303429

Ngày hoạt động: 2015-06-12

Hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Điện thoại

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TÂN MINH ĐÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TÂN MINH ĐÔNG - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TÂN MINH ĐÔNG

Tên giao dịch: TAN MINH DONG CO.,LTD

Địa chỉ: 36 Quốc lộ 1K, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Trương Văn Vị

Giấy phép kinh doanh: 0313297510 | Ngày cấp: 2015-06-10

Mã số thuế: 0313297510

Ngày hoạt động: 2015-06-10

Hoạt động chính: Quảng cáo

Điện thoại